Brusne ploče keramika

BRUSNE PLOČE ZA BRUŠENJE I OŠTRENJE ALATA

Oblik 1, 6, 11, 3, 4, 5, 12

Iving Brod Brusni Centar : Brusne ploče keramika : BRUSNE PLOČE ZA BRUŠENJE I OŠTRENJE ALATA
 • brusne ploče iz ove grupe koriste se za brušenje i oštrenje tokarskih noževa, spiralnih svrdala, kružnih pila, tračnih pila
 • izrađuju se u odgovarajućoj kvaliteti i dimenzijama prema radnom materijalu
 • za brušenje i oštrenje alata (svrdla, tokarski noževi) na univerzalnoj brusilici koriste se sljedeći oblici:
 1. oblik 3 -  jednostrano konusna brusna ploča
 2. oblik 4 - dvostrano konusna brusna ploča
 3. oblik 12 - tanjurasta brusna ploča
 4. oblik 5 -  ravna brusna ploča jednostrano udubljena
 5. oblik 6 - brusni lonac cilindrični
 6. oblik 11 -  brusni lonac konusni
 • za oštrenje tračnih pila na strojnoj brusilic koriste se brusne ploče oblika 1 (ravna brusna ploča)
 • brusne ploče izrađuju se u kvaliteti i dimenziji prema predmetu koji se obrađuje
 • za ručno oštrenje preporučuju se tvrđe brusne ploče (M-O) iz normalnog korunda A i 3A ali i mješavine 52A.
 • za automatske brusilice preporučuju se mekše brusne ploče (J-M) iz plemenitog korunda 2A i 4A.
 • Promjeri: 150-300mm
 • Debljina: 1-13mm
 • Rupa: 20-100mm
katalog-22236_59b.jpg

PDF format

134 kb

Iving Brod Brusni Centar : Brusne ploče keramika : BRUSNE PLOČE ZA BRUŠENJE I OŠTRENJE ALATA : Brusne ploče1
Iving Brod Brusni Centar : Brusne ploče keramika : BRUSNE PLOČE ZA BRUŠENJE I OŠTRENJE ALATA : 2
Iving Brod Brusni Centar : Brusne ploče keramika : BRUSNE PLOČE ZA BRUŠENJE I OŠTRENJE ALATA : 3
Iving Brod Brusni Centar : Brusne ploče keramika : BRUSNE PLOČE ZA BRUŠENJE I OŠTRENJE ALATA : 4
Iving Brod Brusni Centar : Brusne ploče keramika : BRUSNE PLOČE ZA BRUŠENJE I OŠTRENJE ALATA : 5

Brusne ploče keramika : Ostali članci

BRUŠENJE ALATA NA STABILNIM BRUSILICAMA

BRUŠENJE ALATA NA STABILNIM BRUSILICAMA

Datum: 12.8.2010

Za brušenje alata na stabilnim brusnim strojevima koriste se ravne brusne ploče oblika 1, 5, 7 odgovarajuće kvalitete i dimenzije.

KRUŽNO BRUŠENJE RAVNIM BRUSNIM PLOČAMA MEĐU ŠILJCIMA

KRUŽNO BRUŠENJE RAVNIM BRUSNIM PLOČAMA MEĐU ŠILJCIMA

Oblik 1, 5, 7

Datum: 28.4.2010

Fino brusenje ravnim brusnim plocama u keramicnom vezivu oblika 1, 5, 7 na brusnim strojevima sa šiljcima.

POVRŠINSKO BRUŠENJE BRUSNIM LONCIMA, OBRUČIMA I SEGMENTIMA

POVRŠINSKO BRUŠENJE BRUSNIM LONCIMA, OBRUČIMA I SEGMENTIMA

Datum: 27.4.2010

Za fino brušenje na strojnim brusilicama mogu se koristiti ravne brusne ploče, brusni lonci, brusni segmenti i brusni obruči odgovarajućih kvaliteta i dimenzija.

BRUSNE PLOČE ZA BRUŠENJE I OŠTRENJE ALATA

BRUSNE PLOČE ZA BRUŠENJE I OŠTRENJE ALATA

Oblik 1, 6, 11, 3, 4, 5, 12

Datum: 26.4.2010

Za oštrenje alata na univerzalnoj i automatskoj brusilici koriste se brusne ploče oblika 3, 4, 12, 6, 11, 5, 1. Brusne ploče izrađuju se u odgovarajućoj kvaliteti i dimenziji.